Зохиолчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Бямба.Ж

Монголын үргэлжилсэн үгийн зохиолын нэрт төлөөлөгч.

Зохиолчтой холбоотой номнууд (3)