Гадаадын уран зохиол
Зохиогч: Шукшин.В 
Хэл: Монгол
Үнэ: 3000₮
дэлгэрэнгүй...
Зохиогч: Шукшин.В 
Хэл: Монгол
Үнэ: 4000₮
дэлгэрэнгүй...
Зохиогч: В.Богомолов 
Хэл: Монгол
Үнэ: 3500₮
дэлгэрэнгүй...
Зохиогч: Эдгар Аллон По 
Хэл: Монгол
Үнэ: 4000₮
дэлгэрэнгүй...
Зохиогч: Распутин.В 
Хэл: Монгол
Үнэ: 9000₮
дэлгэрэнгүй...
Зохиогч: Лев Толстой 
Хэл: Монгол
Үнэ: 4500₮
дэлгэрэнгүй...