Зохиолчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Жавзандамба хутагт төв

Манай төв Бурханы шашны номлол сургаалийг хамгийн өргөн хүрээтэйгээр, бүх нийтийг хамарсан байдлаар түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчилах, орчин үетэй хөл нийлүүлэх үндсэн зорилго бүхий “Жавзандамба Хутагт Төв” нэртэйгээр 2004 оны 12 сарын 21-ний өдөр төрийн бус байгууллагын тухай хуульд заасан журмын дагуу үүсгэн байгуулагдсан ашгийн бус байгууллага юм.

Манай төв нь үндсэн зорилгынхоо хүрээнд Бурханы шашны танин мэдэхүйн нэг сарын сургалтыг тогтмол явуулж байгаа нь иргэдэд Бурханы шашны талаарх цогц мэдлэг өгөх хамгийн оновчтой арга болж байна.

Мөн орчин үеийн мэдээллийн хэрэгсэл болох цахим хуудас /Buddha.mn/ ажилуулж бурханы шашны өргөн мэдлэг боловсрол олгох, мөн дэлхий дахин дахь Бурханы шашны талаарх мэдээллийг түгээж байна.

Зохиолчтой холбоотой номнууд (26)