Зохиолчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Носов.Н

1908 оны 11 сарын 22-нд ОХУ-д төрсөн. Хүүхдийн номын зохиолч.

Зохиолчтой холбоотой номнууд (2)