Зохиолчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Жавган.М

1938 онд Дундговь аймгийн Дэрэн суманд төржээ. Киноны зохиолч. 1969 онд Политехникум, 1976 онд Марксизм, Ленинизмийн оройн их сургууль төгсчээ. 1961 оноос Монголкино үйлдвэрт лаборантын дагалдан, Дэрэн сумын Найрамдал нэгдэлд орлогч дарга, аймгийн захиргааны шинэ санаачилгын комиссын нарийн бичгийн дарга, Өмнөговь аймгийн Хүнсний комбинатад мэргэжилтэн, Монголкино үйлдвэрт зохион байгуулагч, редактор даргын туслах зэрэг ажил хийжээ. 1956 оноос уран зохиол бичжээ.

Зохиолчтой холбоотой номнууд (1)