Санал асуулга
  • Ямар төрлийн ном таньд таалагддаг вэ ?
Адал явдалт
Түүхэн
Хүний хөгжил

Зохиолчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Минжүүрдорж.Б

Хууль зүйн ухааны магистр, Шихихутаг дээд сургуулийн багш 

Ном бүтээл

1. Ромын хувийн эрх зүй. УБ., 2004

2. Санхүүгийн эрх зүй/схем,тайлбар/. УБ., 2004

3. Ромын төр,эрх зүйн түүх. УБ., 2005

4. Санхүүгийн эрх зүй/нэр томъёоны тайлбар толь/.УБ.,2005

5. Төр,эрх зүйн онол.УБ.,2006

6. Төр,эрх зүйн онол/электрон сурах бичиг/.УБ.,2006

7. Эрх зүй ба афоризм. УБ.,2006

8. Монгол Улсын санхүүгийн эрх зүй.УБ.,2008

9. Эрх зүйн онол.УБ., 2009

10.Roman law.УБ., 2009

11.Монгол Улсын санхүүгийн эрх зүй/нэр томъёоны тайлбар,схем тайлбар/.CD.УБ.,2009

12. Эрх зүйн онол. УБ., 2010

13. Даяаршиж буй дэлхий: харьцуулсан эрх зүй судлал

14. Эрх зүйн онол.УБ.,2012

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны өгүүлэл

1. Харьцуулсан эрх зүйн арга. Монголын төр,эрх зүй. УБ., 2003.

2. Хүний эрх ба эрүү шүүлт. Монголын төр, эрх зүй. УБ, 2005.

3. Өмгөөлөгчийн ёс зүйн зарим асуудлыг боловсронгуй болгох нь. Монголын төр,эрх зүй. УБ.,2005.

4. Монгол Улс дах эрх зүйн нигилизм,түүний төлөв байдал. Монголын төр, эрх зүй. УБ.,2006.

5. Эрх зүйн тогтолцоо,хууль тогтоомжийн тогтолцоо,тэдгээрийн харилцан хамаарлын асуудлууд. Монголын төр,эрх зүй. УБ. 2006.

6. Төсвийн байгууллагын удирдлага,санхүүжилтийн хуулийн хэрэгжилт,үр нөлөө. Гэмт явдалтай тэмцэх асуудал. УБ.2009.

7. Тангарагтны шүүх:Үүсэл хөгжил,өнөөгийн байдал,цаашдын чиг хандлага. Гэмт явдалтай тэмцэх асуудал. УБ.,2010.

8. Эрүүл,аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хэрэгжилтийн төлөв байдал. Гэмт явдалтай тэмцэх асуудал. УБ.2011 зэрэг ном сурах бичиг гарын авлагуудыг бичиж оюутан залуус, уншигч, судлаачдын хүртээл болгож байна.

Зохиолчтой холбоотой номнууд (6)