Санал асуулга
  • Ямар төрлийн ном таньд таалагддаг вэ ?
Адал явдалт
Түүхэн
Хүний хөгжил

Зохиолчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Батбаяр.Б

Бадамдоржийн Батбаяр 1959 оны 10 дугаарын сарын 11-ний өдөр мэндэлсэн.

Боловсрол
- 1977-1983 онд ЗХУ-ын (хуучин нэрээр) Москва хотын Хэвлэлийн дээд сургуульд суралцаж, хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн инженер-эдийн засагч мэргэжил эзэмшсэн. 

- 1996-1997 онд Нидерландын Гаага хотноо Нийгмийн судалгааны институт (ISS)-д суралцаж, Төрийн бодлого, захиргааны мастер (M.A.)-ийн зэрэг хамгаалсан.                                                                                                                                          - 2003-2009 онд МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийн докторантурт суралцаж, “Төрийн аудитын тогтолцоо, арга зүйн шинэчлэлийн зарим асуудал” сэдвээр Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (Ph.D.)-ын зэрэг хамгаалсан.

Ажил эрхлэлт
- Соёлын яамны харьяа Улсын номын худалдааны газарт зөвлөлтийн ном, хэвлэл хариуцсан мэргэжилтэн
- Соёлын яамны Төлөвлөгөө, эдийн засгийн хэлтэст мэргэжилтэн Соёлын яам, ШУА-ийн харьяа                                                                                                                                                            - Соёл, урлагийн хүрээлэнгийн Соёлын онолын секторын эрхлэгч Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт соёл, урлагийн хөгжлийн бодлого хариуцсан референт
- Соёлын яамны Соёл, эдийн засгийн бодлогын газрын Ерөнхий захирал
- Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Боловсон хүчний хэлтэст Засгийн газрын ахлах референт Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын                                                                                                          - Хүний нөөцийн удирдлагын газарт Засгийн газрын ахлах референт
- Олон салбарын мэргэшсэн дотоод аудиторуудын хүрээлэн ТББ-ын Удирдах зөвлөлийн гишүүн
- ЖАЙКА-гийн санхүүжилтээр Монгол Улсын Сангийн яаманд хэрэгжиж буй Дотоод аудитын чадавхийг бэхжүүлэх төслийн зөвлөх
- Монгол Улсын Сангийн яаманд дотоод аудитын чиглэлээр зөвлөгөө өгөх үндэсний техникийн зөвлөх (Дэлхийн банкны Уул уурхайн салбарын чадавхийг бэхжүүлэх техник туслалцааны төсөл)

Монгол хэлээр хэвлэж нийтлүүлсэн материал
- Б.Батбаяр, Я.Долгоржав, Б.Намхайжанцан. Төрийн албаны өөрчлөлт, шинэчлэлийн тухай удиртгал хичээл: Төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалтын материал. Удирдлагын академи, TAСИС, Улаанбаатар, 2000.
- Б.Батбаяр. АНУ-ын Төрийн захиргааны өөрчлөлт шинэчлэл. “Төрийн захиргаа” сэтгүүл. 2002/1. Удирдлагын академи. Төрийн удирдлагын сургууль. 53-58 дугаар хуудас.
- Б.Батбаяр. АНУ-ын Нягтлан бодох бүртгэлийн ерөнхий газар. “Төрийн хяналт шалгалт” Төрийн хянан шалгах хорооны мэдээллийн эмхэтгэл №2. Улаанбаатар. 2001. 40-79 дүгээр хуудас.
- Б.Батбаяр. Санхүүгийн тайлангийн болон үйл ажиллагааны үр дүнгийн хяналт. “Санхүү, бүртгэл, аудит” сэтгүүл. 2001/1. 40-45 дугаар хуудас.
- Б.Батбаяр. Төрийн хяналт шалгалтын зарим тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам. “Санхүү, бүртгэл, аудит” сэтгүүл. 2002/3. 3-9 дүгээр хуудас.
- Б.Батбаяр. “Төрийн аудитын тогтолцоо, арга зүйн шинэчлэлийн зарим асуудал”. “Санхүү, бүртгэл, аудит” сэтгүүл. 2005/4. 30-35 дугаар хуудас.
- Б.Батбаяр. Төрийн аудит: тогтолцоо, арга зүй. Улаанбаатар. 2007 (15.25 х.х. ном)
- Б.Батбаяр. Төрийн аудитын олон улсын стандарт шинэчлэгдэж байна. “Санхүү, бүртгэл, аудит” сэтгүүл. 2008/1. 8-13 дугаар хуудас.
- Б.Батбаяр. Төрийн аудитын мөн чанар, зориулалт. “Эдийн засаг” сэтгүүл. 2008/4. 19-24 дүгээр хуудас (тус сэтгүүлийн 2008 оны шилдэг бүтээлийн шагнал хүртсэн).
- Б.Батбаяр. Төрийн аудитын тогтолцоо, арга зүйн шинэчлэлийн зарим асуудал. Бизнесийн удирдлагын ухаанаар доктор (Ph.D.)-ын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл. МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль. Улаанбаатар. 2009.
- Б.Батбаяр. Төрийн аудитын лекцүүд. Улаанбаатар. 2010 (11 х.х. ном)
- Б.Батбаяр. Төрийн аудитын хараат бус байдал, түүний үндсэн зарчмууд. “Төрийн захиргаа” сэтгүүл. 2010/01 (11). 55-62 дугаар хуудас.
- Б.Батбаяр. Үндсэн хууль ба төрийн аудитын байгууллага. “Төрийн захиргаа” сэтгүүл. 2010/03 (14). 56-59 дүгээр хуудас.
- Б.Батбаяр. Аудитын үр өгөөж, түүнийг сайжруулах арга замууд. “Төрийн захиргаа” сэтгүүл. 2011/04 (20). 16-20 дугаар хуудас.
- Б.Батбаяр. Гүйцэтгэлийн аудит гэж юу вэ? “Төрийн захиргаа” сэтгүүл. 2013/03 (27). 64-69 дүгээр хуудас.
- Б.Батбаяр. Дотоод хяналт, дотоод аудит, хөндлөнгийн аудитын уялдаа холбоо. “Төрийн захиргаа” сэтгүүл. 2013/04 (28). 25-30 дугаар хуудас.

Англи хэлээр хэвлэж нийтлүүлсэн материал
- Batbayar Badamdorj. Problems and Perspectives of Public Administration Reform: The Case of the Executive Branch of the Government of Mongolia. Working Paper Series No.273. Institute of Social Studies (ISS). The Hague, The Netherlands, March 1998. www.iss.nl.
- B.Batbayar. Audit Profile: State Audit and Inspection Committee of Mongolia. “International Journal of Government Auditing”. INTOSAI. January 2001. pp 15-16. www.intosaijournal.org.
- Batbayar Badamdorj. “Overview of reforms in the Mongolian SAI”. “International Journal of Government Auditing”. INTOSAI. October 2003. pp 11-14. www.intosaijournal.org.
- Batbayar Badamdorj, Jens Harms. “The Development of the National Audit Office of Mongolia: A Case Study in International Cooperation”. “International Journal of Government Auditing”. INTOSAI. January 2006. pp 12-17. www.intosaijournal.org.
- Batbayar Badamdorj. “Some thoughts on the Role of Government Auditing”. “Asian Journal of Government Audit”. Asian Organization of Supreme Audit Institutions-ASOSAI. October 2010. pp 26-29. www.asosai.org/documents/doc_journal_list.jsp


Орчуулж, редакторлосон материал
- Аудитын дээд байгууллагуудын олон улсын байгууллага (INTOSAI). “Аудитын үндсэн зарчмуудын талаархи Лимагийн тунхаглал” Улаанбаатар, 2004 (Англи хэлнээс хөрвүүлсэн)
- Аудитын дээд байгууллагуудын олон улсын байгууллага (INTOSAI). “ИНТОСАИ-н Ёс суртахууны дүрэм” (Англи хэлнээс хөрвүүлсэн. Б.Батбаяр. Төрийн аудит: тогтолцоо, арга зүй. Улаанбаатар. 2007 номын хавсралтаар хэвлэгдсэн)
- Аудитын дээд байгууллагуудын олон улсын байгууллага (INTOSAI). “ИНТОСАИ-н Аудитын стандарт” (Англи хэлнээс хөрвүүлсэн. Б.Батбаяр. Төрийн аудит: тогтолцоо, арга зүй. Улаанбаатар. 2007 номын хавсралтаар хэвлэгдсэн)
- ИНТОСАИ-н Хөгжлийн санаачлага (IDI), ИНТОСАИ-н Байгаль орчны аудитын ажлын хэсэг (WGEA). “Байгаль орчны аудитын сургалтын материал”. Улаанбаатар, 2004 (Англи хэлнээс хөрвүүлсэн орчуулгыг редакторлосон)
- Нягтлан бодогчдын олон улсын холбоо (IFAC) “Аудит, баталгаажуулалт ба ёс суртахууны олон улсын тунхаглалуудын гарын авлага” (Аудитын олон улсын стандарт-2003 оны хэвлэл), Улаанбаатар, 2005 (Англиас монгол хэлнээ хөрвүүлсэн орчуулгын ерөнхий редактор)
- Дотоод аудиторуудын институт (IIA). “Олон улсын мэргэжлийн практикийн хүрээ - IPPF” (Дотоод аудитын олон улсын стандарт-2012 оны хэвлэл). Улаанбаатар, 2012 (Англиас монгол хэлнээ хөрвүүлсэн орчуулгын редактор)
- Монгол Улсын Үндэсний аудитын газар, АХБ-ны “Засаглалын шинэчлэлийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөл. “Гүйцэтгэлийн аудитын гарын авлага”. Улаанбаатар, 2006 он (Англи хэлнээс хөрвүүлсэн орчуулгыг редакторласан)
- Монгол Улсын Үндэсний аудитын газар, АХБ-ны “Засаглалын шинэчлэлийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөл. “Санхүүгийн аудитын гарын авлага”. Улаанбаатар, 2006 он (Англи хэлнээс орчуулж, редакторласан)
- Монгол Улсын Үндэсний аудитын газар, АХБ-ны “Засаглалын шинэчлэлийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөл. “TeamMate – Аудитын удирдлагын мэдээллийн систем: Цахим ажлын баримт материал хэрэглэгчийн гарын авлага”, “TeamMate                                                    - Аудитын удирдлагын мэдээллийн систем: Цахим ажлын баримт материалын тайлан гаргах гарын авлага” Улаанбаатар, 2008 он (Англи хэлнээс хөрвүүлсэн орчуулгыг редакторласан)

Зохиолчтой холбоотой номнууд (1)