Санал асуулга
  • Ямар төрлийн ном таньд таалагддаг вэ ?
Адал явдалт
Түүхэн
Хүний хөгжил

Зохиолчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Мягмарсүрэн.Д

БОЛОВСРОЛ:

2006-2014 Улс төрийн ухааны доктор (Ph.D)

“Монгол улсын эрчим хүчний бодлого дахь геополитикийн хүчин зүйл”,

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Монгол улс

2004-2006

Улс төр судлалын магистр

“Улс төрийн прогнозчлолын онол-арга зүйн асуудал”, Монгол Улсын Их Сургууль 

1998-2002

Улс төр судлалын бакалавр 

“Улс  төрийн  бодлогын шинжилгээний  прогнозчлол”, Монгол Улсын Их Сургууль

 

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

 2016 оноос  Захирал /Удирдлагын Академийн мэргэжил дээшлүүлэх институт/

2006-2016  Ахлах багш /Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль/ 

2011-2012 Маркетингийн албаны захирал /“Бизинвин” ХХК/

2005-2006 Гүйцэтгэх захирал /“Социал PR” агентлаг/

2003-2005 Багш /Нийгмийн ухааны тэнхим, Ховд их сургууль/

2002-2003 Эрдэм шинжилгээний ажилтан /Улс төрийн боловсролын академийн Ховд дахь салбар/

 

Судалгааны чиглэл: Геополитик, уул уурхай, эрчим хүчний бодлого судлал, улс төрийн технологи, PR

 

МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНЧЛЭЛ 

Монголын олон нийтийн харилцааны мэргэжилтний холбоо (MOPRA) ТББ-ын гүйцэтгэх захирал

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ 

2009-2011 онд ОХУ-ын Улс Түмний Найрамдлын Их Сургуульд улс төрийн стратеги, нийгэм эдийн засгийн загварчлал чиглэлээр

2015 05 сард Японд Их дээд сургуулийн хөгжлийн хандлага чиглэлээр

2016 03 сард Канадын UBC-д “Уул уурхайн боловсрол олгох арга зүй” чиглэлээр

  

Ном, сурах бичиг

 

Толь бичиг

Нийгмийн ухааны тайлбар толь

УБ., 2004. Хамтарсан

 

 

 

Эмхэтгэл

Цахим улс төр

УБ., 2013. Хамтарсан

 

 

 

Ном

Догь жиргээ

УБ., 2013

 

 

 

Сурах бичиг

Улс төр судлал

УБ., 2012. Хамтарсан бүтээл

 

Нэмэлт унших материалууд

 

Сурах бичиг

Олон нийтийн харилцаа

УБ., 2013. Хамтарсан бүтээл

 

6, 7, 8-р бүлэг

 

Сурах бичиг

Улс төр судлал (2 дахь хэвлэл)

УБ., 2014, Хамтарсан бүтээл

 

5, 8, 21, 22, 24-р бүлэг

Дипломын ажил, нэг сэдэвт бүтээл

1

Бакалаврын дипломын ажил

Улс төрийн бодлогын шинжилгээний прогнозчлол

УБ., МУИС. 2002.

 

 

2

Магистрын ажил

Улс төрийн прогнозчлолын онол-арга зүйн асуудал

УБ., МУИС. 2006.

 

 

3

Докторын нэг сэдэвт бүтээл

Монгол улсын эрчим хүчний бодлого дахь геополитикийн хүчин зүйл

УБ., ШУТИС. 2014

 

 

Блог, вебсайт

1

Блог

http://www.ulstor.com/

2010 оноос

 

 

2

Блог

http://ulstur-tech.blogspot.com/

2010 оноос

 

 

Зохиолчтой холбоотой номнууд (1)