Санал асуулга
  • Ямар төрлийн ном таньд таалагддаг вэ ?
Адал явдалт
Түүхэн
Хүний хөгжил

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүй
Номын нэр: Төр эрх зүйн онол
Зохиогч: Минжүүрдорж.Б 
Эрхлэн гаргасан:
Хэвлэгдсэн он: 2010
Хэл: Монгол
Нүүрний тоо: 0
Худалдах үнэ: 15000₮
Номын товч

Төр, эрх зүйн онол нь хууль зүйн бусад шинжлэх ухааны хүрээнд хэрэглэгдцэг нэр товмъёо, ойлголтыг боловсруулан, тэдгэзр шинжлэх ухааны өмнө тулгамдсан зарим асуудлыг онолын үндэслэлтэйгээр шийдвэрлэхэд гоплох үүрэг гүйцэтгэдэг хууль зүйн шинжлэх ухаануудын нэг юм.

Төр, эрх зүйн онолын талаарх сурах бичиг нипзэд хэблэгдэн гарч байсан хэдий ч төр, эрх зүйн үндсзн асуудлуудыг харьцангуй дэлгзрэнгүй агуулгаар авч үзэж байсан ном, сурах бичиг хоеор байгаа юм.

Энэхүү ном нь төр, эрх зүйн үндсэм асуудлуудын талаарх дараах шинэлзг. урьдах ном. сурах бичигт хөндөгдөөгуй асуудлууд тусгагдсан болно. Тухайпбап: Эрх зүйн орчин үеийн норматив ойпголт, хувийн ба нийтийн эрх зүй, эрх зүйн харипцааны үүсэл, үйлчлэпийн урьдах нөхцөп, эрх зүйн хэм хэмжээ, эрх харилцааны харлцан холбоо, эрх зүйн тогтолцоо, эрх зүйт топопцоо тэдгэзрийн харилцан хаыаарап, эрх зүйн гопопцоо, хуупь топоомжийн топопцооны харилцан хамаарал, ардчипал, эрх зүй, эрх зүйн процесс. хуулиар хориглогдоогүй бүхэн зөвшөөрөгдөнө хэмээх зарчим гэх зэрэг тусгагдсан.

Ижил төстэй номнууд (74)
1